Når det officielle Danmark rækker hånden frem

Flensborg Avis glæder sig i avisens leder den 6. september over, at der fremover skal gennemføres lokale ceremonier for de udlændinge, der har fået dansk statsborgerskab. Samtidig kritiserer lederskribenten dog, at det vil være en klar forventning, ja faktisk et krav, at man skal give hånd. Men det er for mig at se ellers en […]

Stop for ekstravagante studieture

Der har været alt for mange historier med bestyrelser for kommunale forsyningsselskaber, der har brugt skatteydernes penge på luksusrejser til studieture og rejser i udlandet. Dagbladet Politiken lavede på et tidspunkt en gennemgang af 45 kommunalt ejede forsyningsselskabers rejseaktivitet, som afdækkede, at der var blevet brugt bunker af penge på luksushoteller, rejser på businessclass og […]

Nu kommer der et tiltrængt løft til ældreplejen

Det er dejligt, når ens politik giver resultater. Under forhandlingerne om finansloven for 2018 blev DF og regeringen bl.a. enige om, at vi ville afsætte 500 mio. kr. ekstra i 2018 til bedre bemanding i ældreplejen. Flere varmer hænder på plejehjem, plejecentre osv. Omsorgen for vore plejekrævende ældre medborgere har gennem hele partiets levetid været en […]

Den er gal med kulturen i det offentlige

Åh nej, nu igen. Endnu en sag om ulovlig brug af offentlig midler og frås med skatteborgernes penge så dagens lys i denne uge. Denne gang var det selveste KL der var skurken. Kommunernes Landsforening, som er en organisation, der er skabt for netop at råde og vejlede de 98 kommuner i at føre en […]

Syrien: Befolkningen har brug for unge mænd til genopbygning

I sidste uge kunne man på TV 2 følge Rasmus Tranthold rund i Homs gader, hvor han talte med lokal befolkningen, der så småt var ved at vende tilbage til den sønderskudte by. En kvinde viste rundt i sin og familiens hus, der var delvis ødelagt. Hun kunne fortælle at mange familier, der havde boet […]

Kommunale udbud: Valgfrihed eller sparerøvelse

At man som borger har valgmuligheder er altafgørende, også når man bliver gammel og afhængig af andres hjælp. Så vil man stadigvæk gerne have mulighed for selv at vælge den eller dem man ønsker hjælpen af, hvilke mennesker der skal komme i ens eget hjem og gerne de samme hvis muligt.  Derfor er det vigtigt […]

Godt nytår til alle ældre på vores plejehjem

Jeg vil starte med at stille dig et simpelt spørgsmål ”Ønsker du at komme på plejehjem når du bliver gammel? ” Nej vel, det tænkte jeg nok. Ældre der kommer på plejehjem i dag, er meget dårlige og er afhængig af at velfærdssamfundet tager hånd om dem, derfor er vi også forpligtiget til at gøre […]

Finansloven 2017: 300 mio. til trængte kommuner

Dansk Folkeparti er glade for at der fortsat er stor fokus på yderområderne og de kommuner der er økonomiske trængte og at vi fik afsat en pulje på 300 mio. kommunerne kan søge hvis de er udfordret demografisk, strukturelt eller arbejdsplader og uddannelses niveau. For Dansk Folkeparti er det vigtigt at uanset om man bor […]

Danskhed og et samfund i forandring

Næsten hver dag kan man læse om ting der er foregået i lille Danmark, der bar for fem eller ti år siden, var fuldstændig uhørt og noget man kun så ske i lande vi normalt ikke sammenligner os med. Og vi laver lovgivning, der nogle gange rammer dansker det ikke var tiltænkt, for at forhindre […]

Socialdemokraterne taler med to tunger

Jeg bliver nød til at reagere på et læserbrev af Benny Engelbrecht (S), omtales frem over BE, fra i lørdags. Hvor BE fuldstændig glemmer, at selvom Dansk Folkepart afsætter den en mia. efter den anden på ældreområdet. Senest en Værdighedsmilliard, der skulle forbedre værdigheden for vores ældre på plejecentrene. Bliver de gode intentioner stoppe at […]