fbpx

Socialdemokraterne taler med to tunger

Jeg bliver nød til at reagere på et læserbrev af Benny Engelbrecht (S), omtales frem over BE, fra i lørdags.

Hvor BE fuldstændig glemmer, at selvom Dansk Folkepart afsætter den en mia. efter den anden på ældreområdet. Senest en Værdighedsmilliard, der skulle forbedre værdigheden for vores ældre på plejecentrene. Bliver de gode intentioner stoppe at Socialdemokratiske borgmestre der, lige som Borgmesteren for Danmarks næst største by Århus, Jacob Bundsgaard, har udtalt at han nok selv skal bestemme serviceniveauet for borgerne i Århus, og at han vil ændre budgetterne krone for krone, således at de ekstra penge der var planlagt til at give borgerne i en mere værdig alderdom, ville blive sparet på andre område inden for ældre området, så resultatet ville blive et stort nul.

Derved kan man så konstatere at det er Socialdemokratisk ældrepolitik, at der skal ikke tildeles de ældre en krone mere på budgetterne, også hvis socialdemokraterne kommer til magten.

Kunne være interessant at vide hvor mange af de 29 kommuner der har en socialdemokratisk borgmester, det er trods alt borgmesteren der er hovedansvarlig for budgetterne. Mere hult bliver beskyldningerne mod DF, når BE undlader, måske bevist hvem ved, at fortælle at Socialdemokratiske byrådsmedlemmer topper lister af hvilke partier der har stemt for besparelser på ældreområdet, da det suverænt er Socialdemokraterne der i de fleste kommuner har stemt for en besparelse på de ældre. Det er da tankevækkende.

For slet ikke at forglemme at der under Helle Tornings (S) ledelse blev ført minusvækst i kommunerne, fra 2012 til 2014 blev der skårret ikke mindre end 3 mia. i de kommunale budgetter.Dansk Folkeparti har fortsat fokus på bedre forhold for vores ældre borgere, dette bliver dog vanskeligere at prioritere i kommunerne nu da Regeringen med socialdemokraternes hjælp har pålagt kommunerne at varetage opgaven med at integrerer de mange flygtninge der er kommet til Danmark de sidste par år. En udgift kommunerne skal finde inden for budgetrammen, så det vil uundgåelig ramme kernevelfærden og dermed også de ældre. Det er noget Socialdemokraterne selv må stå på mål for og ikke noget man kan klantre Dansk Folkeparti for, de vi stemte imod dette.

Andre indlæg:

Har du et spørgsmål?

Send en besked nedenfor