Kommunale udbud: Valgfrihed eller sparerøvelse

At man som borger har valgmuligheder er altafgørende, også når man bliver gammel og afhængig af andres hjælp. Så vil man stadigvæk gerne have mulighed for selv at vælge den eller dem man ønsker hjælpen af, hvilke mennesker der skal komme i ens eget hjem og gerne de samme hvis muligt. 

Derfor er det vigtigt at borgeren får mulighed for det frie valg, altså at borgenen kan vælge mellem et kommunalt og et eller flere private tilbud, når borgeren visiteres til pleje i eget hjem. Denne mulighed skal vi holde godt fast i, men den skal kigges efter i sømmene.

Der skal stilles større krav til kommunerne når de udarbejder et kommunalt udbud, det må aldrig kun være et spørgsmål om penge og at man udelukkende vælger det billigste tilbud.

Det er vigtigt at kommunerne kigger på robusthed, om et firma har en egenkapital, om det er et nystartet firma, at der er et pengeinstituttet der kan og vi stille en bankgaranti og om den pris de har budt er realistisk, set i forhold til den service der forventes i den pågældende kommune osv.

Desværre ser vi alt for ofte at private hjemmeplejefirmaer kaster håndklædet i ringen, enten ved at de drejer nøglen om eller går konkurs.

For det første går det ud over borgeren der pludselig står uden hjælp, det kan være livstruende eller meget utrygt for den enkelte, ofte svage borger og det er helt uacceptabelt.

Dernæst kan det blive meget dyrt for kommunerne, som med kort varsel må ud og finde erstatnings pleje til de berørte borgere, ofte til en langt højere timepris. Og de medarbejdere der er ansat i de private plejefirmaer står uden job fra den ene dag til den anden.

Derfor må udbud af plejen aldrig blive en sparreøvelse for kommunerne, men skal ses som en god service og samarbejdspartner til den kommunale hjemmepleje.

Vi har desværre set alt for mange konkurser eller firmaer der må give op inden for de sidste år, det er helt uacceptabelt og der må stilles større krav til det udbudsmateriale der udarbejdes.

Vi kan konstatere at nogle kommuner har sparret på budgetterne til ældreplejen selvom området har fået tilført penge de sidste år, både i form af ældremilliarden og værdighedsmilliarden, samtidig med at antallet af borgere over 80 år stiger. Penge fra Christiansborg der politisk er øremærket til at højne serviceniveauet for ældre.

De private plejefirmaer har selvfølgelig også et ansvar, når de byder på en plejeopgave og det både at kunne lever en kvalificeret service, med veluddannet personale og at de er økonomiske ansvarlige og derved deres opgave bevidst.

Men vi må holde fast i at ansvaret for at borgerne får den rette pleje ligger hos kommunen, der er også kommunen der udarbejder udbudsmaterialet og er derved ansvarlig for at de firmaer der byder ind på opgaven er robuste og erfarende nok til at kunne varetage opgaven forsvarligt.

Det er godt at der er en fritvalgsordning for borgerne, den bakker jeg helt og fuldt op om, men der skal findes et styringsværktøj som kommunerne skal følge for at sikre økonomiske sunde samarbejdspartner med kommunen, der varetager de ældres hjemmehjælp og pleje. Og derved skaber tryghed for borgeren og økonomiske ansvarlige budgetter i kommunerne.

Vi bliver alle gamle…

Andre indlæg:

Har du et spørgsmål?

Send en besked nedenfor