Finansloven 2017: 300 mio. til trængte kommuner

Dansk Folkeparti er glade for at der fortsat er stor fokus på yderområderne og de kommuner der er økonomiske trængte og at vi fik afsat en pulje på 300 mio. kommunerne kan søge hvis de er udfordret demografisk, strukturelt eller arbejdsplader og uddannelses niveau.

For Dansk Folkeparti er det vigtigt at uanset om man bor i Tønder, Thy eller Gentofte, kan man forvente at få den samme behandling, det være sig på sundhedsområdet, i ældreplejen eller en god børnehave med ordentlig normeringer og en folkeskole der tilbyder et fagligt højt niveau.

I Dansk Folkeparti har vi fokus på at der er kommuner der har det svært og disse kommuner vil vi give en økonomisk håndsrækning med dette særtilskud i finansloven for 2017. Samtidig vil vi havde fokus på at mere velhavende kommuner ikke eksportere økonomiske tunge borger til nabokommunen, der ofte er en udfordrede kommuner, ved at lokke med billigere boligerne og hjælp til indskud, hvis borgeren flytter kommunegrænse.

Det er helt uacceptabel at kommunerne tænker i social eksport, og det skal der sættes en stopper for, derimod skal kommunerne lægge sig i sele for at borgerne får enden uddannelse eller kompetence løft med henblik på at borgerne bliver selvforsørgende og ikke bare blive kastebold mellem kommunerne der ikke ønsker dem.

Med denne særpulje får de udsatte kommuner mulighed for at søge midler så der er råd til den samme velfærd og at kunne tilbyde borgerne bedre muligheder for at blive selvforsørgende.

Dansk Folkeparti arbejder for et Danmark i balance.

Andre indlæg:

Har du et spørgsmål?

Send en besked nedenfor